ExhibitionGinzaMitsukoshi

"Exhibition"
2014 Ginza Mitsukoshi